Dropp ordet mestring og kall det bare livet - med hele Norges Helsesøster | Mental Helse

November 26, 2018

Livsmestring er et nytt fag som skal inn i skolene. Tale, Hele Norges Helsesøster skriver på Instagram at dette høres litt ut som enda en ting en skal prestere. Det trenger ikke de unge! Å få Psykisk helse, noe vi alle har hele tiden, alltid, inn i skolen er Viktig. Dropp ordet mestring og kall det bare LIVET skriver hun videre.

Tale har kommet under huden på ungdommene og har berørt deres hjerter med sitt arbeide. Og hun lytter til hva ungdommen trenger.

I denne episoden prater vi om hvordan de unge i dag, identifiserer seg med hva de klarer å prestere innen mange områder i livet. Hun sier at i møte med ungdommen, så bryr hun seg ikke noe om hva de har mestret i livet, hva slags karakterer de har eller om de har diagnoser.  

Vi deler også hver vår historie om det å ikke mestre, men at det ikke har definert oss. Vi prater også om hvordan vi mennesker er redd for ubehagelige følelser og det er mye tabu og skam rundt dem. Men ingen følelser er feil. 

Vi heier på Tale og hennes fantastiske arbeide med hele Norges ungdom. 

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe. Og om det ting du ønsker vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om temaer som opptar dere som følger oss.

00:0000:00

Håp i en ny retning å se i innen psykisk helsearbeid - med psykiater Fredrik Kinnman | Mental Helse

October 10, 2018

Fredrik Kinnman fra Sverige jobber i dag som psykiater i Lunde. Gjennom studietiden, slet han med stress, angst og depresjon. Hans egen søken etter å ha det bra og klare å gjennomføre sine studier, ledet han til å prøve ut mange forskjellige ting innen selvhjelpsindustrien. Samt han gikk til psykolog og psykiater i løpet av denne tiden.

En dag kom han tilfeldigvis over en Prinsippbasert forståelse for hvordan vi mennesker fungerer. Og jo mer han så i retningen av hva Prinsippene pekte mot, jo bedre hadde han det selv. Han begynte også å se noe man ikke har fokus på i psykiatrien pr i dag. Det faktum at vi mennesker har en iboende frisk mental helse.

Hans utdanning gikk ut på å lære å finne feil hos mennesker, sette diagnoser og å finne riktige medikamenter. Parallelt lærte han om Prinsippene, som gikk i helt motsatt retning av hva han lærte i sin utdanning. Men jo dypere han så i denne retningen jo større håp kjente han på for seg selv og for sine pasienter.

Hvordan han utfører sitt arbeide i dag har endret seg fra sykdoms fokus, til å peke pasientene i en ny retning som skaper håp og enkel endring.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.

00:0000:00

Få vekk sykdomsspråket fra psykisk helsevern - med psykiater Trond Aarre | Mental Helse

October 1, 2018

I dagens samfunn innen mental helse er det et stor fokus på sykdom, diagnoser og medikamenter. Og det tviholdes på å opprettholde disse diagnosene, selv om det ikke finnes god nok vitenskapelige bevis på at de er navn på virkelige sykdommer.

I denne episoden forteller psykiater og avdelingsleder Trond Aarre fra Nordfjord psykiatrisenter. Han vil ha slutt på å gi diagnoser på psykiske lidelser. Vi må vekk fra sjukdomsspråket sier han, da de ikke hjelper slik man ønsker. 

Vi prater også om hvordan disse diagnosene fort blir en identitet, som ikke gagner noen. Han stiller seg kritisk til at diagnosene faktisk er gjeldene. Og at det er tankevekkende at Folkehelseinstituttet sier at cirka halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.

00:0000:00

En folkebevegelse mot diagnoser - med psykolog Birgit Valla | Mental Helse

September 19, 2018

(Beklager den lave lyden, så sett opp volumet)

I dagens samfunn øker antallet unge som får en psykisk diagnose. Opp til hele 15 prosent har i løpet av ungdomstiden fått en psykisk diagnose, viser en undersøkelse av over 120000 unge ( fra Forskning.no). Er det ingen som reagerer på disse tallene?

I denne episoden forteller psykolog Birgit Valla fra Stangehjelpa om hva er det som gjorde at hun og resten av gjengen i Stangehjelpa har gått i helt motsatt retning og gått bort i fra diagnose? Vi prater også om hvordan DSM, som er håndboken over diagnoser fra sin start (1952) inneholdt 60 diagnoser, til i dag hvor den inneholder runt 400. Hvordan har egentlig alle disse diagnosene kommet til? Hvordan kan man jobbe ut fra et nytt fundament innen psykisk helsevern, hvor man ser at alle mennesker har en frisk mental helse?

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.

 

00:0000:00

Du trenger ikke håndtere angst - med Marianne & André | Mental Helse

August 26, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie, RE:TENKE Mental helse, i denne episoden retenker vi angst. Angst har økt betraktelig i dagens samfunn, blant både unge og voksene. Det har blitt utviklet en mengde teknikker og øvelser for å prøve å kontrollere eller å mestre angst følelsen.

André og Marianne prater om hvordan en enkel forståelse av hvordan vår opplevelse skapes, tar hånd om symptomene og gir et helt nytt perspektiv på angst. Ved å forstå hva følelser prøver å fortelle oss, så kan de brukes som et mentalt navigasjonssystem.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.

00:0000:00

Fri fra angst uten teknikker - Marianne & André | Mental Helse

August 19, 2018

André og Marianne forteller om hvordan vi kan fri oss fra angst uten teknikker eller øvelser. Innsikter inn i prinsippene bak hvordan vår opplevelse skapes, endrer hele ditt forhold til angst, og dermed også opplevelsen. 

 

00:0000:00

PTSD er ikke en livsdom - med Gunn Marion & Lisa-Marie | Mental Helse

August 14, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie RE:TENKE Mental Helse, i denne episoden retenker vi PTSD. 
Innen dagens forståelse av PTSD så kan denne diagnosen fort ses på som en livsdom. Og siden dette er noe man må regne med å leve med resten av livet, så lærer man teknikker for å mestre symptomene.

Lisa-Marie og Gunn Marion forteller om hvorfor dagens forståelse ikke stemmer. Om hvordan man kan etter mange år med PTSD bli kvitt symptomene og ikke være redd for noe tilbakefall. Det kan høre enkelt ut at kun ved å innsiktsfult forstå hvordan opplevelser skapes, kan ha slike tranformerende innvirkning som de prater om.

Men, det er ikke så rart. For forskning som har blitt gjort over de siste 25 årene innen traumer og PTSD, så finner de at Resiliens og mental helse er menneskets naturlige tilstand. De har funnet ut at vi mennesker har en kapasitet for å komme over serdeles vanskelige situasjoner, er mer vanlig enn vi tror. 

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss. 

00:0000:00

Vi retenker hva PTSD egentlig er - Lisa-Marie & Gunn Marion | Mental Helse

August 2, 2018

Vi retenker Post traumatisk stress (PTSD). Lisa-Marie og Gunn Marion forteller hvordan det å ha forståelse for Tanke og Følelse endrer alt om du sliter med PTSD. Gunn Marion har selv hatt diagnosen PTSD men igjennom ny forståelse så endret dette seg.

00:0000:00

Stress fungerer perfekt i oss alle - med Tor & Marianne | Mental Helse

July 29, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie. Episode - RE:TENKE Stress. I den tradisjonelle forståelsen av stress vil du høre mye om mestring, forebygging og at du kan gjøre mye selv. Den siste er interessant, for vi har enda ikke møtt et menneske med mye stress, som trenger mer å gjøre.

I denne episoden prater Tor og Marianne om, hvordan stressresponsen endres helt av seg selv når hjernen blir trygg på at det ikke er noe i våre omgivelser som kan påføre oss stress. Stress trengs nemligen ikke å håndteres eller mestres, vi trenger bare en forståelse for hva stress er og ikke er. Resten håndterer seg selv ved endring i selve stressresponsen, som fungerer helt perfekt i oss alle sammen.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss. 

00:0000:00

Veien ut av depresjon igjennom ny forståelse - Lisa-Marie & Marianne | Mental Helse

July 25, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie, RE:TENKE Mental Helse, i denne episoden tok vi for oss Depresjon.

Vår visjon er å invitere til en ny samtale, hvor man avdekker mental helse i stedet for å skulle overkomme mentale plager. Denne type samtaler skaper utrolig mye håp og bringer med seg bærekraftig og varig endring. Noe vi i RE:TENKE selv har fått erfare med å ha slitt med mentale plager. Det åpner opp for så mange nye muligheter, som blir oversett i dagens sykdoms og diagnose fokus.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss. 

 

 

00:0000:00