Friske tanker om mental helse
Never broken, Nothing lacking PART 2 - Interview with psychologist Linda Pettit

Never broken, Nothing lacking PART 2 - Interview with psychologist Linda Pettit

April 15, 2019

In this episode Marianne talks to Dr. Linda Pettit who has an Ed.D. in counseling Psychology from West Virginia University, an M.A. in counselor education from Siena Heights University, and B.A. in Journalism from Michigan State university.  Her mental health career has included work in addictions, criminal justice, community agency (child and adult), private practice and academic settings.  Most recently, she served as director of a counselor education program and dean of a graduate college.

They talk about how the understanding about the logic of how the mind works and how experiences are created, is a paradigme shift In phycology. Linda talks about her own experience of coming over this understanding as a psychologist and how it changed her life and the life of her patients.

Currently, Linda is licensed as a psychologist in Michigan. As a counseling psychologist, her recent work with the Three Principles has focused on helping her clients move gracefully through difficult experiences, and find deeper levels of wisdom and love.

Linda and her husband Bill are coming to Norway in May, you can find out more about the seminar Never broken, nothing lacking. With decades of insight gained through their experience as clinicians, their unique work in mental health combines the essential spirituality of the Three Principles with science-based research, and a practical approach to guiding others to peace and wellbeing.

The Drs Pettit homepage: https://thedrspettit.com

 

Never broken, Nothing lacking - Interview with psychiatrist Bill Pettit

Never broken, Nothing lacking - Interview with psychiatrist Bill Pettit

April 9, 2019

In this episode Marianne talks to Dr. Bill Pettit who are board-certified in psychiatry and holds an M.D. from University of Illinois College of Medicine and a B.A. from Creighton University, and has been previously board-certified in mind-body medicine, and twice certified in addiction medicine. He has spent the majority of his career awakening people to their innate mental health. 

They talk about how people cannot be broken, true the understanding of who we really are and how the mind works. Bill have for over 35 years now, seen people’s innate mental wellbeing reawakened, despite the labels, and diagnoses, given to them. He has witnessed countless stories of hope and change, inspired by individuals who found understanding and peace of mind where they (and others) previously thought it impossible.

Him and his wife Linda are coming to Norway in May, you can find out more about the seminar Never broken, nothing lacking. With decades of insight gained through their experience as clinicians, their unique work in mental health combines the essential spirituality of the Three Principles with science-based research, and a practical approach to guiding others to peace and wellbeing.

The Drs Pettit homepage: https://thedrspettit.com

 

The missing piece in the mental health puzzle, that society wishes to solve - Interview with Co-founder of iHeart Principles Terry Rubenstein

The missing piece in the mental health puzzle, that society wishes to solve - Interview with Co-founder of iHeart Principles Terry Rubenstein

March 25, 2019

In this episode Marianne is talking to Co-founder of iHeart Principles Terry Rubenstein. She has worked since 2005 educating people from all walks of life about their innate mental wellbeing and inbuilt resilience. 

In 2018 they created a program for youth called iheart, a curriculum for Innate health education and resilience training.

Learning about our psychological system, learning about how we work as human beings should be in the educational system. So the iheart program am to provide a deep education, not just inspirational information. 

The iheart program is different from a lot of other programs that is being delivered to young people today. It goes to the source of the problems. It’s an educational program, that focus on mental health. It is solution orientated in stead of problem orientated. It talks to the mental health in stead of mental illness. It shows where mental health lies in every human being.

This revolutionary program delivers an education in a Paradigm shift in psychology. By teaching about the psychological system behind experience and the logic of how the mind works and how it don't work.

Our vision in RE:TENKE is to change the statistics of mental health problems, and we think that the solution is to provide this educational program to youth here in Norway. If you want to hear more about this program, please contact us at hei@retenke.no. 

0001.jpg

Bærekraftig utvikling starter med mental helse - med One Solution co-funder Eirik G. Olsen

Bærekraftig utvikling starter med mental helse - med One Solution co-funder Eirik G. Olsen

February 17, 2019

Veldig mangler overser mental helses rolle i en bærekraftig utvikling. Det er først i de siste at politikerene har begynt å se på mental helse som et viktig aspekt i bærekraftig utvikling, allikevel så er fokus fremdeles kun på psyk mental helse... og ikke frisk mental helse. Denne episoden tar for seg frisk mental helses rolle i et bærekraftig samfunn og hvorfor RE:TENKE mener at det er en meget essensiell brikke.

Lisa-Marie har invitert med seg Eirik Grunde Olsen på nettprat over nettet helt fra Chicago. Han er Co-Funder og Direktør i organisasjonen One Solution hvor han blant annet holder på med et stort prosjekt i Chicago og gjeng-problematikken i byen. De ønsker å skape et bærekraftig samfunn i Chicago uten gjeng, dop, vold og drap. Deres motstandsvåpen er kunnskap og læring om menneskesinnet og dets friske mentale helse. De har gjort store fremskritt allerede og ungdommene i Chicago har selv begynt å engasjere seg bl.a igjennom å starte Rebels for Peace ungdomsorganisasjon som tar et oppgjør med det nåværende tankesettet som er kilden til all volden i Chicago. 
Du kan lese mer på nettsidene om deres spennende prosjekt på eller hør på deres podcast. Vi følger deres arbeid tett og er veldig imponert over det de har fått til så langt. 

Håper denne episoden fikk deg på noen nye tanker når det kommer til din rolle i å bidra til et bærekraftig samfunn. 

Send oss tilbakemelding på denne episoden eller fortell oss hvilke tema du ønsker vi skal ta opp.

Kreativitet er iboende i oss alle - med kreativ leder i Mental Helse Kristiansand Karin Gulaker

Kreativitet er iboende i oss alle - med kreativ leder i Mental Helse Kristiansand Karin Gulaker

February 5, 2019

denne episoden prater Marianne med Karin Gulaker, som er kreativ leder i Mental Helse Kristiansand og omegnen. Hun holder kunst kurs for både medlemer og ikke medlemmer. 

Karin har diagnosen kompleks PTSD, men har ved å utfolde seg kreativt gjennom maling, kommet seg videre. Denne diagnosen begrenser henne ikke i dag, da hun gjennom å finne sin indre kjerne. Har hun skjønt at hun er så mye mer enn hva hun har trodd.

Hun brenner for å hjelpe andre mennesker, med å utfolde seg gjennom kreativitet. Du finner mer informasjon om henne og arbeidet hun gjør, inne på hennes facebookside 

Her er noen punkter som vi pratet om;

- Kreativ utfoldelse 

- Kreativitet er en egenskap vi alle mennesker har

- Vår mental helse kommer til syne gjennom kreativitet

- Lek og kreativ utfoldelse er viktig for oss mennesker

- Økt bevissthet rundt hva som er iboende i oss

- Nye retninger å peke mennesker i innen mental helse

- Fra sykdoms fokus til hva som er iboende i oss

- I menneskemøter er det viktig å se potensiale i stedet for begrensninger

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe. Og om det ting du ønsker vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om temaer som opptar dere som følger oss.

Vår visjon, tilbakeblikk på 2018 og hva kommer i 2019

Vår visjon, tilbakeblikk på 2018 og hva kommer i 2019

January 21, 2019

Da er vi igang igjen med vår Podcast!!!!

I denne episoden prater Lisa-Marie og Marianne om hvordan organisasjonen RE:TENKE kom til. Vi deler hva som er visjonen bak organisasjonen og hva vi jobber for. Litt om veien til å få organisasjonen på bena. Hva vi har gjennomført i 2018 og hva som kommer i 2019. 

I samfunnet i dag så er de fleste tiltak som gjøres innen mental helse, å få økt bevissthet rundt mentale plager og lidelser. Vi ønsker å bidra med økt bevissthet om vår iboende friske mentale helse. Fokuset til RE:TENKE er friske tanker om mental helse. 

Dropp ordet mestring og kall det bare livet - med hele Norges Helsesøster | Mental Helse

Dropp ordet mestring og kall det bare livet - med hele Norges Helsesøster | Mental Helse

November 26, 2018

Livsmestring er et nytt fag som skal inn i skolene. Tale, Hele Norges Helsesøster skriver på Instagram at dette høres litt ut som enda en ting en skal prestere. Det trenger ikke de unge! Å få Psykisk helse, noe vi alle har hele tiden, alltid, inn i skolen er Viktig. Dropp ordet mestring og kall det bare LIVET skriver hun videre.

Tale har kommet under huden på ungdommene og har berørt deres hjerter med sitt arbeide. Og hun lytter til hva ungdommen trenger.

I denne episoden prater vi om hvordan de unge i dag, identifiserer seg med hva de klarer å prestere innen mange områder i livet. Hun sier at i møte med ungdommen, så bryr hun seg ikke noe om hva de har mestret i livet, hva slags karakterer de har eller om de har diagnoser.  

Vi deler også hver vår historie om det å ikke mestre, men at det ikke har definert oss. Vi prater også om hvordan vi mennesker er redd for ubehagelige følelser og det er mye tabu og skam rundt dem. Men ingen følelser er feil. 

Vi heier på Tale og hennes fantastiske arbeide med hele Norges ungdom. 

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe. Og om det ting du ønsker vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om temaer som opptar dere som følger oss.

Håp i en ny retning å se i innen psykisk helsearbeid - med psykiater Fredrik Kinnman | Mental Helse

Håp i en ny retning å se i innen psykisk helsearbeid - med psykiater Fredrik Kinnman | Mental Helse

October 10, 2018

Fredrik Kinnman fra Sverige jobber i dag som psykiater i Lunde. Gjennom studietiden, slet han med stress, angst og depresjon. Hans egen søken etter å ha det bra og klare å gjennomføre sine studier, ledet han til å prøve ut mange forskjellige ting innen selvhjelpsindustrien. Samt han gikk til psykolog og psykiater i løpet av denne tiden.

En dag kom han tilfeldigvis over en Prinsippbasert forståelse for hvordan vi mennesker fungerer. Og jo mer han så i retningen av hva Prinsippene pekte mot, jo bedre hadde han det selv. Han begynte også å se noe man ikke har fokus på i psykiatrien pr i dag. Det faktum at vi mennesker har en iboende frisk mental helse.

Hans utdanning gikk ut på å lære å finne feil hos mennesker, sette diagnoser og å finne riktige medikamenter. Parallelt lærte han om Prinsippene, som gikk i helt motsatt retning av hva han lærte i sin utdanning. Men jo dypere han så i denne retningen jo større håp kjente han på for seg selv og for sine pasienter.

Hvordan han utfører sitt arbeide i dag har endret seg fra sykdoms fokus, til å peke pasientene i en ny retning som skaper håp og enkel endring.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.

Få vekk sykdomsspråket fra psykisk helsevern - med psykiater Trond Aarre | Mental Helse

Få vekk sykdomsspråket fra psykisk helsevern - med psykiater Trond Aarre | Mental Helse

October 1, 2018

I dagens samfunn innen mental helse er det et stor fokus på sykdom, diagnoser og medikamenter. Og det tviholdes på å opprettholde disse diagnosene, selv om det ikke finnes god nok vitenskapelige bevis på at de er navn på virkelige sykdommer.

I denne episoden forteller psykiater og avdelingsleder Trond Aarre fra Nordfjord psykiatrisenter. Han vil ha slutt på å gi diagnoser på psykiske lidelser. Vi må vekk fra sjukdomsspråket sier han, da de ikke hjelper slik man ønsker. 

Vi prater også om hvordan disse diagnosene fort blir en identitet, som ikke gagner noen. Han stiller seg kritisk til at diagnosene faktisk er gjeldene. Og at det er tankevekkende at Folkehelseinstituttet sier at cirka halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.

En folkebevegelse mot diagnoser - med psykolog Birgit Valla | Mental Helse

En folkebevegelse mot diagnoser - med psykolog Birgit Valla | Mental Helse

September 19, 2018

(Beklager den lave lyden, så sett opp volumet)

I dagens samfunn øker antallet unge som får en psykisk diagnose. Opp til hele 15 prosent har i løpet av ungdomstiden fått en psykisk diagnose, viser en undersøkelse av over 120000 unge ( fra Forskning.no). Er det ingen som reagerer på disse tallene?

I denne episoden forteller psykolog Birgit Valla fra Stangehjelpa om hva er det som gjorde at hun og resten av gjengen i Stangehjelpa har gått i helt motsatt retning og gått bort i fra diagnose? Vi prater også om hvordan DSM, som er håndboken over diagnoser fra sin start (1952) inneholdt 60 diagnoser, til i dag hvor den inneholder runt 400. Hvordan har egentlig alle disse diagnosene kommet til? Hvordan kan man jobbe ut fra et nytt fundament innen psykisk helsevern, hvor man ser at alle mennesker har en frisk mental helse?

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.