Friske tanker om mental helse

Fri fra angst uten teknikker - Marianne & André | Mental Helse

August 19, 2018

André og Marianne forteller om hvordan vi kan fri oss fra angst uten teknikker eller øvelser. Innsikter inn i prinsippene bak hvordan vår opplevelse skapes, endrer hele ditt forhold til angst, og dermed også opplevelsen.