Friske tanker om mental helse

Håp i en ny retning å se i innen psykisk helsearbeid - med psykiater Fredrik Kinnman | Mental Helse

October 10, 2018

Fredrik Kinnman fra Sverige jobber i dag som psykiater i Lunde. Gjennom studietiden, slet han med stress, angst og depresjon. Hans egen søken etter å ha det bra og klare å gjennomføre sine studier, ledet han til å prøve ut mange forskjellige ting innen selvhjelpsindustrien. Samt han gikk til psykolog og psykiater i løpet av denne tiden.

En dag kom han tilfeldigvis over en Prinsippbasert forståelse for hvordan vi mennesker fungerer. Og jo mer han så i retningen av hva Prinsippene pekte mot, jo bedre hadde han det selv. Han begynte også å se noe man ikke har fokus på i psykiatrien pr i dag. Det faktum at vi mennesker har en iboende frisk mental helse.

Hans utdanning gikk ut på å lære å finne feil hos mennesker, sette diagnoser og å finne riktige medikamenter. Parallelt lærte han om Prinsippene, som gikk i helt motsatt retning av hva han lærte i sin utdanning. Men jo dypere han så i denne retningen jo større håp kjente han på for seg selv og for sine pasienter.

Hvordan han utfører sitt arbeide i dag har endret seg fra sykdoms fokus, til å peke pasientene i en ny retning som skaper håp og enkel endring.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.