Friske tanker om mental helse

En folkebevegelse mot diagnoser - med psykolog Birgit Valla | Mental Helse

September 19, 2018

(Beklager den lave lyden, så sett opp volumet)

I dagens samfunn øker antallet unge som får en psykisk diagnose. Opp til hele 15 prosent har i løpet av ungdomstiden fått en psykisk diagnose, viser en undersøkelse av over 120000 unge ( fra Forskning.no). Er det ingen som reagerer på disse tallene?

I denne episoden forteller psykolog Birgit Valla fra Stangehjelpa om hva er det som gjorde at hun og resten av gjengen i Stangehjelpa har gått i helt motsatt retning og gått bort i fra diagnose? Vi prater også om hvordan DSM, som er håndboken over diagnoser fra sin start (1952) inneholdt 60 diagnoser, til i dag hvor den inneholder runt 400. Hvordan har egentlig alle disse diagnosene kommet til? Hvordan kan man jobbe ut fra et nytt fundament innen psykisk helsevern, hvor man ser at alle mennesker har en frisk mental helse?

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.