Friske tanker om mental helse

Få vekk sykdomsspråket fra psykisk helsevern - med psykiater Trond Aarre | Mental Helse

October 1, 2018

I dagens samfunn innen mental helse er det et stor fokus på sykdom, diagnoser og medikamenter. Og det tviholdes på å opprettholde disse diagnosene, selv om det ikke finnes god nok vitenskapelige bevis på at de er navn på virkelige sykdommer.

I denne episoden forteller psykiater og avdelingsleder Trond Aarre fra Nordfjord psykiatrisenter. Han vil ha slutt på å gi diagnoser på psykiske lidelser. Vi må vekk fra sjukdomsspråket sier han, da de ikke hjelper slik man ønsker. 

Vi prater også om hvordan disse diagnosene fort blir en identitet, som ikke gagner noen. Han stiller seg kritisk til at diagnosene faktisk er gjeldene. Og at det er tankevekkende at Folkehelseinstituttet sier at cirka halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.