Friske tanker om mental helse

Vi retenker hva PTSD egentlig er - Lisa-Marie & Gunn Marion | Mental Helse

August 2, 2018

Vi retenker Post traumatisk stress (PTSD). Lisa-Marie og Gunn Marion forteller hvordan det å ha forståelse for Tanke og Følelse endrer alt om du sliter med PTSD. Gunn Marion har selv hatt diagnosen PTSD men igjennom ny forståelse så endret dette seg.