Friske tanker om mental helse

Veien ut av depresjon igjennom ny forståelse - Lisa-Marie & Marianne | Mental Helse

July 25, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie, RE:TENKE Mental Helse, i denne episoden tok vi for oss Depresjon.

Vår visjon er å invitere til en ny samtale, hvor man avdekker mental helse i stedet for å skulle overkomme mentale plager. Denne type samtaler skaper utrolig mye håp og bringer med seg bærekraftig og varig endring. Noe vi i RE:TENKE selv har fått erfare med å ha slitt med mentale plager. Det åpner opp for så mange nye muligheter, som blir oversett i dagens sykdoms og diagnose fokus.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.