Friske tanker om mental helse

PTSD er ikke en livsdom - med Gunn Marion & Lisa-Marie | Mental Helse

August 14, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie RE:TENKE Mental Helse, i denne episoden retenker vi PTSD. 
Innen dagens forståelse av PTSD så kan denne diagnosen fort ses på som en livsdom. Og siden dette er noe man må regne med å leve med resten av livet, så lærer man teknikker for å mestre symptomene.

Lisa-Marie og Gunn Marion forteller om hvorfor dagens forståelse ikke stemmer. Om hvordan man kan etter mange år med PTSD bli kvitt symptomene og ikke være redd for noe tilbakefall. Det kan høre enkelt ut at kun ved å innsiktsfult forstå hvordan opplevelser skapes, kan ha slike tranformerende innvirkning som de prater om.

Men, det er ikke så rart. For forskning som har blitt gjort over de siste 25 årene innen traumer og PTSD, så finner de at Resiliens og mental helse er menneskets naturlige tilstand. De har funnet ut at vi mennesker har en kapasitet for å komme over serdeles vanskelige situasjoner, er mer vanlig enn vi tror. 

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.