Friske tanker om mental helse

Stress: Hjernen avlæres når den blir trygg - Tor & Marianne | Mental Helse

July 22, 2018

Tor og Marianne forteller hvordan stress og stressresponsen endres helt naturlig, når hjernen blir trygg på at det ikke er noe i våre omgivelser som kan påføre oss stress. Forståelsen av de 3 Prinsipper hjelper oss med å se noe nytt. Og når vi ser noe nytt om hvordan våre opplevelser skapes, senkes trusselnivået i hjernen ned.