Friske tanker om mental helse
Du trenger ikke håndtere angst - med Marianne & André | Mental Helse

Du trenger ikke håndtere angst - med Marianne & André | Mental Helse

August 26, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie, RE:TENKE Mental helse, i denne episoden retenker vi angst. Angst har økt betraktelig i dagens samfunn, blant både unge og voksene. Det har blitt utviklet en mengde teknikker og øvelser for å prøve å kontrollere eller å mestre angst følelsen.

André og Marianne prater om hvordan en enkel forståelse av hvordan vår opplevelse skapes, tar hånd om symptomene og gir et helt nytt perspektiv på angst. Ved å forstå hva følelser prøver å fortelle oss, så kan de brukes som et mentalt navigasjonssystem.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss.

Fri fra angst uten teknikker - Marianne & André | Mental Helse

Fri fra angst uten teknikker - Marianne & André | Mental Helse

August 19, 2018

André og Marianne forteller om hvordan vi kan fri oss fra angst uten teknikker eller øvelser. Innsikter inn i prinsippene bak hvordan vår opplevelse skapes, endrer hele ditt forhold til angst, og dermed også opplevelsen. 

 

PTSD er ikke en livsdom - med Gunn Marion & Lisa-Marie | Mental Helse

PTSD er ikke en livsdom - med Gunn Marion & Lisa-Marie | Mental Helse

August 14, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie RE:TENKE Mental Helse, i denne episoden retenker vi PTSD. 
Innen dagens forståelse av PTSD så kan denne diagnosen fort ses på som en livsdom. Og siden dette er noe man må regne med å leve med resten av livet, så lærer man teknikker for å mestre symptomene.

Lisa-Marie og Gunn Marion forteller om hvorfor dagens forståelse ikke stemmer. Om hvordan man kan etter mange år med PTSD bli kvitt symptomene og ikke være redd for noe tilbakefall. Det kan høre enkelt ut at kun ved å innsiktsfult forstå hvordan opplevelser skapes, kan ha slike tranformerende innvirkning som de prater om.

Men, det er ikke så rart. For forskning som har blitt gjort over de siste 25 årene innen traumer og PTSD, så finner de at Resiliens og mental helse er menneskets naturlige tilstand. De har funnet ut at vi mennesker har en kapasitet for å komme over serdeles vanskelige situasjoner, er mer vanlig enn vi tror. 

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss. 

Vi retenker hva PTSD egentlig er - Lisa-Marie & Gunn Marion | Mental Helse

Vi retenker hva PTSD egentlig er - Lisa-Marie & Gunn Marion | Mental Helse

August 2, 2018

Vi retenker Post traumatisk stress (PTSD). Lisa-Marie og Gunn Marion forteller hvordan det å ha forståelse for Tanke og Følelse endrer alt om du sliter med PTSD. Gunn Marion har selv hatt diagnosen PTSD men igjennom ny forståelse så endret dette seg.

Stress fungerer perfekt i oss alle - med Tor & Marianne | Mental Helse

Stress fungerer perfekt i oss alle - med Tor & Marianne | Mental Helse

July 29, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie. Episode - RE:TENKE Stress. I den tradisjonelle forståelsen av stress vil du høre mye om mestring, forebygging og at du kan gjøre mye selv. Den siste er interessant, for vi har enda ikke møtt et menneske med mye stress, som trenger mer å gjøre.

I denne episoden prater Tor og Marianne om, hvordan stressresponsen endres helt av seg selv når hjernen blir trygg på at det ikke er noe i våre omgivelser som kan påføre oss stress. Stress trengs nemligen ikke å håndteres eller mestres, vi trenger bare en forståelse for hva stress er og ikke er. Resten håndterer seg selv ved endring i selve stressresponsen, som fungerer helt perfekt i oss alle sammen.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss. 

Veien ut av depresjon igjennom ny forståelse - Lisa-Marie & Marianne | Mental Helse

Veien ut av depresjon igjennom ny forståelse - Lisa-Marie & Marianne | Mental Helse

July 25, 2018

Dette er hele opptaket fra en av episodene av vår webinarserie, RE:TENKE Mental Helse, i denne episoden tok vi for oss Depresjon.

Vår visjon er å invitere til en ny samtale, hvor man avdekker mental helse i stedet for å skulle overkomme mentale plager. Denne type samtaler skaper utrolig mye håp og bringer med seg bærekraftig og varig endring. Noe vi i RE:TENKE selv har fått erfare med å ha slitt med mentale plager. Det åpner opp for så mange nye muligheter, som blir oversett i dagens sykdoms og diagnose fokus.

Skriv gjerne en kommentar om dette gav deg noe og om det er ting du ønsker at vi skal ta opp i fremtidige episoder. Da vi ønsker å kunne prate om ting som opptar dere som følger oss. 

 

 

Stress: Hjernen avlæres når den blir trygg - Tor & Marianne | Mental Helse

Stress: Hjernen avlæres når den blir trygg - Tor & Marianne | Mental Helse

July 22, 2018

Tor og Marianne forteller hvordan stress og stressresponsen endres helt naturlig, når hjernen blir trygg på at det ikke er noe i våre omgivelser som kan påføre oss stress. Forståelsen av de 3 Prinsipper hjelper oss med å se noe nytt. Og når vi ser noe nytt om hvordan våre opplevelser skapes, senkes trusselnivået i hjernen ned.

Hva er emosjonell frihet - Lisa-Marie & Marianne | Mental Helse

Hva er emosjonell frihet - Lisa-Marie & Marianne | Mental Helse

July 20, 2018

Lisa-Marie og Marianne forteller hvordan det å ha forståelse for Tanke og Følelse hjelper oss